Aylık arşivMart 2017

ileadmin

E-Fatura

Link Efatura Prograları ile %60 tasarruf edinin.

ileadmin

İnsan Kaynaklarınızı Yönetin

Techno İnsan Kaynakları,
Techno Web Online İnsan Kaynakları ve
Link Bordro

ileadmin

İşletmenizi Link ERP ile Yönetin

Li-Nova ,  Yeni Nesil, Campus, UYS, Web Güneş ve Özel Yazılımlar.

ileadmin

BES Otomatik Katılım & Link İK ve Lİnk Yeni Nesil Bordro

1-OTOMATİK BES KAPSAMINA KİMLER DÂHİL OLACAKTIR?

Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Otomatik BES’e dâhil edilecek işverenlerde aşağıda sayılan şartları taşıyan çalışanlar sisteme dâhil olacaktır.

Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışanlardan 45 yaşını doldurmamış olanlar ile 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık iştirakçisi olarak çalışanlardan 45 yaşını doldurmamış olanlar, işverenin akdetmiş olduğu bir emeklilik sözleşmesi kapsamında otomatik olarak dâhil edilir.

5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılmayan ve fakat bu bentler gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümlere tabi tutulan kişiler sisteme dâhil edilemez.

Kanun’da ve Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen tarihler itibarıyla sisteme dahil olacak işverenlerde 45 yaşını doldurmamış çalışanlar ve yeni çalışmaya başlayacak olanlar işverenleri tarafından Otomatik BES planına dâhil edilirler.

45 yaşını doldurmuş olanlar, tercihleri doğrultusunda Otomatik BES dışında diğer emeklilik planlarına dâhil olabilirler.

2-OTOMATİK BES KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA SUNULAN AVANTAJLAR NELERDİR?

a. Katkı payının %25’i oranında devlet katkısı,

b. 2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih etmeleri halinde 1000 TL ilave devlet katkısı,

c. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, otomatik bireysel emeklilik hesabında bulunan birikimini en az on yıl süreli bir yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin %5’i karşılığı ek devlet katkısı sağlanacaktır.

soru
soru

3- ÇALIŞANLAR OTOMATİK BES KAPSAMINDA MEVZUATTA BELİRLENEN ORANIN ÜZERİNDE BİR ORANDA KATKI PAYI KESİLMESİNİ TALEP EDEBİLİRLER Mİ? ÖDENECEK TUTARA BİR LİMİT GETİRİLEBİLİR Mİ? ÇALIŞANIN KATKI PAYI DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKI VAR MI?

Çalışanlar prime esas kazançlarının (PEK*) en az %3’üne karşılık gelen tutarda katkı payı ödemesinde bulunur. Bu tutarın üzerindeki ödemeler için bir limit belirlenmemiştir. PEK’in üst tavanıyla sınırlı olmak ve PEK’in %3’ünün üzerinde bir oranda olmak kaydıyla çalışanın talebine göre katkı payı ödemesi yapılabilir.

Devlet katkısı için bir üst limit mevcuttur. Bir katılımcıya bir yılda ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlıdır.

Otomatik BES kapsamındaki sözleşmeler için ödenecek devlet katkısı üst limiti, Otomatik BES dışındaki sözleşmelerin devlet katkısı limitinden ayrı hesaplanacaktır.

*5434 sayılı Kanun ve 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi kapsamındaki çalışanların katkı payı hesaplamalarında PEK yerine emeklilik keseneğine esas aylık ile çalışan tarafından katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında sandığa ödenen tutarlar kullanılır.

 

4- ÇALIŞANLARIN CAYMA/SİSTEMDEN ÇIKIŞ HAKLARI VAR MI? CAYMA/ÇIKIŞ HAKKINI KULLANAN BİR ÇALIŞAN TEKRAR SİSTEME GİREBİLECEK Mİ?

Çalışanın, sisteme dahil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra iki ay içinde cayma hakkı vardır. Bu sürede cayma hakkını kullanan çalışana, yatırdığı katkı payları herhangi bir değer kaybına uğramaksızın iade edilir. Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde otomatik olarak sisteme dahil edilebilirler.

soru
soru

5-A) HALİ HAZIRDA BİR BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ OLAN ÇALIŞANLAR OTOMATİK BES’E DÂHİL EDİLECEK Mİ?

   B) ÇALIŞANLAR BU SÖZLEŞMELERİYLE OTOMATİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ?

   C) ÇALIŞANLARIN BU SÖZLEŞMELERİ İLE OTOMATİK BES SÖZLEŞMELERİ İLE BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

a) Evet, Otomatik BES’e dâhil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dâhil olacaktır.

b) Hayır, Otomatik BES kapsamında yeni sözleşme başlatılacaktır.

c)Hayır, çalışanların Otomatik BES dışındaki sözleşmeleri, Otomatik BES sözleşmeleri ile birleştirilemez.

6- OTOMATİK BES KAPSAMINDA KATKI PAYI ÖDEMESİNE ARA VERİLEBİLİR Mİ?

Çalışan talep ederse katkı payı ödemeye ara verebilir. Ara verme talebi, talep tarihinden itibaren 3 aylık bir süre için yapılabilir. 3 aylık ara verme hakkını kullanan bir çalışan bu süre bittikten sonra talep ederse yeniden ara verme talebinde bulunabilir. Ara verme talebi, en geç ücret ödeme gününden üç iş günü önce iletilmelidir.