Yazar arşivi

ileadmin

e-Defter

G.İ.B Onaylı Link e-Defter Yazılımı.

ileadmin

E-Fatura

Link Efatura Prograları ile %60 tasarruf edinin.

ileadmin

İnsan Kaynaklarınızı Yönetin

Techno İnsan Kaynakları,
Techno Web Online İnsan Kaynakları ve
Link Bordro

ileadmin

İşletmenizi Link ERP ile Yönetin

Li-Nova ,  Yeni Nesil, Campus, UYS, Web Güneş ve Özel Yazılımlar.

ileadmin

BES Otomatik Katılım & Link İK ve Lİnk Yeni Nesil Bordro

1-OTOMATİK BES KAPSAMINA KİMLER DÂHİL OLACAKTIR?

Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Otomatik BES’e dâhil edilecek işverenlerde aşağıda sayılan şartları taşıyan çalışanlar sisteme dâhil olacaktır.

Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışanlardan 45 yaşını doldurmamış olanlar ile 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık iştirakçisi olarak çalışanlardan 45 yaşını doldurmamış olanlar, işverenin akdetmiş olduğu bir emeklilik sözleşmesi kapsamında otomatik olarak dâhil edilir.

5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılmayan ve fakat bu bentler gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümlere tabi tutulan kişiler sisteme dâhil edilemez.

Kanun’da ve Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen tarihler itibarıyla sisteme dahil olacak işverenlerde 45 yaşını doldurmamış çalışanlar ve yeni çalışmaya başlayacak olanlar işverenleri tarafından Otomatik BES planına dâhil edilirler.

45 yaşını doldurmuş olanlar, tercihleri doğrultusunda Otomatik BES dışında diğer emeklilik planlarına dâhil olabilirler.

2-OTOMATİK BES KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA SUNULAN AVANTAJLAR NELERDİR?

a. Katkı payının %25’i oranında devlet katkısı,

b. 2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih etmeleri halinde 1000 TL ilave devlet katkısı,

c. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, otomatik bireysel emeklilik hesabında bulunan birikimini en az on yıl süreli bir yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin %5’i karşılığı ek devlet katkısı sağlanacaktır.

soru
soru

3- ÇALIŞANLAR OTOMATİK BES KAPSAMINDA MEVZUATTA BELİRLENEN ORANIN ÜZERİNDE BİR ORANDA KATKI PAYI KESİLMESİNİ TALEP EDEBİLİRLER Mİ? ÖDENECEK TUTARA BİR LİMİT GETİRİLEBİLİR Mİ? ÇALIŞANIN KATKI PAYI DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKI VAR MI?

Çalışanlar prime esas kazançlarının (PEK*) en az %3’üne karşılık gelen tutarda katkı payı ödemesinde bulunur. Bu tutarın üzerindeki ödemeler için bir limit belirlenmemiştir. PEK’in üst tavanıyla sınırlı olmak ve PEK’in %3’ünün üzerinde bir oranda olmak kaydıyla çalışanın talebine göre katkı payı ödemesi yapılabilir.

Devlet katkısı için bir üst limit mevcuttur. Bir katılımcıya bir yılda ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlıdır.

Otomatik BES kapsamındaki sözleşmeler için ödenecek devlet katkısı üst limiti, Otomatik BES dışındaki sözleşmelerin devlet katkısı limitinden ayrı hesaplanacaktır.

*5434 sayılı Kanun ve 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi kapsamındaki çalışanların katkı payı hesaplamalarında PEK yerine emeklilik keseneğine esas aylık ile çalışan tarafından katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında sandığa ödenen tutarlar kullanılır.

 

4- ÇALIŞANLARIN CAYMA/SİSTEMDEN ÇIKIŞ HAKLARI VAR MI? CAYMA/ÇIKIŞ HAKKINI KULLANAN BİR ÇALIŞAN TEKRAR SİSTEME GİREBİLECEK Mİ?

Çalışanın, sisteme dahil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra iki ay içinde cayma hakkı vardır. Bu sürede cayma hakkını kullanan çalışana, yatırdığı katkı payları herhangi bir değer kaybına uğramaksızın iade edilir. Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde otomatik olarak sisteme dahil edilebilirler.

soru
soru

5-A) HALİ HAZIRDA BİR BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ OLAN ÇALIŞANLAR OTOMATİK BES’E DÂHİL EDİLECEK Mİ?

   B) ÇALIŞANLAR BU SÖZLEŞMELERİYLE OTOMATİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ?

   C) ÇALIŞANLARIN BU SÖZLEŞMELERİ İLE OTOMATİK BES SÖZLEŞMELERİ İLE BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

a) Evet, Otomatik BES’e dâhil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dâhil olacaktır.

b) Hayır, Otomatik BES kapsamında yeni sözleşme başlatılacaktır.

c)Hayır, çalışanların Otomatik BES dışındaki sözleşmeleri, Otomatik BES sözleşmeleri ile birleştirilemez.

6- OTOMATİK BES KAPSAMINDA KATKI PAYI ÖDEMESİNE ARA VERİLEBİLİR Mİ?

Çalışan talep ederse katkı payı ödemeye ara verebilir. Ara verme talebi, talep tarihinden itibaren 3 aylık bir süre için yapılabilir. 3 aylık ara verme hakkını kullanan bir çalışan bu süre bittikten sonra talep ederse yeniden ara verme talebinde bulunabilir. Ara verme talebi, en geç ücret ödeme gününden üç iş günü önce iletilmelidir.

ileadmin

İhracat ve Tax-Free faturaları da e-Fatura kapsamına alınıyor!

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin dikkatine;

  • e-Fatura sistemine kayıtlı olmalısınız,
  • Düzenleyeceğiniz ihracat faturalarının alıcı bilgileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmalıdır,
  • Düzenlediğiniz faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir,
  • Gümrük sistemine alınan fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 23 haneli bir referans numarası üretilecektir,
  • 23 haneli bu referans numarasına, Gümrük Çıkış Beyannamesi hazırlayan mükellefin erişebilmesi sağlanacaktır,
  • 23 haneli referans numarası ile belge tarihi, gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda beyan edilecektir,
ileadmin

e-İrsaliye

e-irsaliye Nedir?

e-irsaliye, veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasında ki iletimin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-irsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacaktır.

e-irsaliye (Elektronik irsaliye) Kullanıcıları

e-irsaliye (Elektronik İrsaliye) uygulaması e-Faturauygulamasında olduğu gibi kapalı bir sistem olarak hayata geçecek, bu kapsamda yalnızca uygulamaya dahil olanlar birbirlerine elektronik ortamda irsaliye düzenleyebilecekler.

e-irsaliye ne zaman başlayacak?

e-İrsaliye uygulaması zorunluluk olmadan, isteğe bağlı olarak 1 Ocak 2017 tarihinde hayata geçmesi bekleniyor.

e-irsaliye zorunlu mu?

e-irsaliye ilk aşamada zorunluluğa bağlı olmayacak isteğe bağlı olarak kullanılabilecek.

e-irsaliye detayları

Elektronik irsaliye projesine ilişkin alt yapı 31/10/2016 tarihine kadar hazırlanacak, aynı tarihte e-irsaliye paketi taslak olarak 15 gün süre ile yayınlanacak. Mükelleflerden gelen talepler doğrultusunda tüm ihtiyaçlara uygun bir model oluşturulacak ve 30/11/2016 tarihinde paket nihai olarak yayınlanacak ve 01/12/2016 tarihinde test sistemi kullanıcıların erişimine sunulacak.

Teknik dökümanlar ile birlikte eş zamanlı olarak e-irsaliye kullanımına ilişkin şartlar ve gerekli hususların belirtildiği tebliğ çalışması tamamlanacak ve Aralık ayı içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanacak.

 

gelir-idaresi

e-irsaliye güvenli mi?

e-irsaliye, e-fatura da olduğu gibi kapalı, güvenli bir ağ yapısı (GİB sistemi) içerisinde uygulamaya kayıtlı kullanıcılar arasında iletilecektir. İrsaliye düzenleyenin kimliği ve irsaliyenin değişmezliği tüzel kişi mükelleflerde mali mühürle, gerçek kişi mükelleflerde mali mühür veya nitelikli elektronik sertifika ile sağlanacaktır.

e-irsaliye UBL standardında mı?

e-irsaliye UBL (Universal Business Language – Evrensel iş Dili) tabanlı bir uygulama olacak. UBL 2.1 standardında irsaliye için, gerekli olan despatch advice (malların sevk edilmesi sırasında kullanılan belgeler) ve receipt advice (sevk irsaliyesinin alıcı tarafından teslim alındığını gösteren belge) belgeleri kullanacaktır.

ubl

e-irsaliye Receipt Advice

Receipt advice belgesi ile alıcılar, malı teslim aldıklarında satıcıya GİB sistemi üzerinden dönüş yapabilecekler. Söz konusu belge ile, malın tamamı kabul ya da reddebilecek ya da, uygulama da karşılaşılan kısmi kabul, iade ya da hatadan kaynaklanan teslimat işlemlerinde ki aksaklıklar bu şekilde satıcıya iletilebilecek.

e-irsaliye de kağıt irsaliye taşımaya gerek var mı?

e-irsaliye projesi kapsamında öncelikli hedef sevk irsaliyesi olmasına rağmen e-irsaliye belgesinde ayrıca, malı taşıyan aracın plaka bilgisi ile şoförün TCKN bilgisi de yer alacak. EGM ve Ulaştırma Bakanlığı ile yapılacak işbirliği ile e-irsaliye bilgilerine bu birimlerde ulaşılabilecek, böylelikle herhangi bir kağıt belge taşıma zorunluluğu kalmayacak.

e-irsaliye ile binlerce ağaç kurtarılacak maliyet azalacak

Proje ile piyasada vergi mevzuatımız gereği kullanılmakta olan sevk irsaliyesi, elektronik ortama taşınacak, Belge saklama ve belge basımı için yapılan harcamalardan büyük ölçüde tasarruf sağlanmış olacak.

 

e-irsaliye ile ilgili daha detaylı bilgi ve kullanım için bizlerle iletişime geçebilirsiniz

ileadmin

e-Arşiv Fatura

e- Arşiv Fatura Uygulaması Hakkında

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

ileadmin

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eFatura kapsamı genişletilmiştir.

e-Fatura ve e-Defter Uygulamasında Kapsam Genişledi

 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına zorunlu olarak tabii olacak mükelleflerin kapsamı genişletilmiştir.

Buna göre;

  • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
  • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

*Ayrıca ihracat faturalarında e-Fatura mecburiyeti getirilmiştir.

 

20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 454)

1. Giriş

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 ile mükerrer 242 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

Örnek 1: (A) A.Ş. 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş.’nin 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 2: 1/7/XXXX-30/6/XXXX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti. 30/6/2016 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda (B) Ltd. Şti.’nin, 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (31/10/2016) izleyen özel hesap döneminin başlangıcı olan 1/7/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 3: (C) A.Ş. ÖTV I sayılı listedeki mallara ilişkin teslim faaliyetinde bulunması sebebiyle EPDK’dan 5/5/2012 tarihinde lisans almıştır. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan (C) A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 4: (E) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/5/2016 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiştir. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (E) A.Ş.’nin, e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek için 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 5: (F) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/10/2015 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiştir. Bu durumda, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (F) A.Ş., mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap döneminin başlangıcı olan 1/1/2016 tarihi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması nedeni ile 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutup ve e-Fatura uygulamasına geçebileceği gibi; söz konusu uygulamalara 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren de geçebilecektir.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura uygulamasına geçme ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Tebliğ olunur.

ileadmin

Üçüncü Çocuk İçin A.G.İ . Düzenlemesi…!

23 Nisan 2015 PERŞEMBE
Resmî Gazete Sayı : 29335

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR KANUN

Kanun No. 6645
Kabul Tarihi: 4/4/2015

MADDE 8 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir.