e-Defter

Kurulduğu günden bugüne sunduğu çözümler ve geniş yetkili satıcı ağı ile işinizin teknoloji destekçisi olan Link Bilgisayar, e-Defter çözümleriyle de destekçiniz olmaya devam ediyor. G.İ.B. (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından, Link Bilgisayar’ın Yeni Nesil ve Güneş Sistemi yazılımları e-Defter uygulamasına uyumlu yazılım onayı almıştır.

e-Defter Nedir?

– Şekil hükümlerinden bağımsız,
– Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa uyumlu,
– Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan,
– Elektronik kayıtlar bütünüdür. Hangi defterler?
– Yevmiye
– Kebir (Büyük Defter) Yasal Dayanaklar – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu – 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra

No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği Şartlar
– Elektronik Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olunması ,
– Mali Mührün temin edilmiş olması,
– Elektronik Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması. Zorunlu Uygulamaya Geçiş Tarihi – 2014 takvim yılı içerisinde Zorunlu olmasına rağmen e-Defter tutulmaması
– Defter hiç tutulmamış sayılır
– Re’sen takdir Zorunluluk Kapsamındakiler ve Kritik Sektörler
– 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 25 Milyon TL’nin üzerinde olanlar, – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Nolu listesindeki malları üreten veya ithal edenler ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’nin üzerinde olanlar.

e-Defter İş Süreçleri

linkbilgisayar-e-defter-is-surecleri linkbilgisayar-e-defter-kazanimlarilink29