e-Fatura

Sunduğu yazılım çözümleriyle öncü firmaların ilk tercihi olan Link Bilgisayar ve Rapor Bilgisayar, e-Fatura sürecinde de lider olmaya devam ediyor. Link Bilgisayar çözümleriyle şirketinizin mevzuata uygun ilerlemesini sağlıyor.

e-Fatura Nedir?

397 Sıra No.lu Genel Tebliğ’deki şartlara uygun olan ve şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü biçiminde oluşturulmuş faturayı ifade etmektedir.link-efatura

 • Faturada yer alması gereken bilgileri kapsar
 • Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur
 • E-imza/Mali Mühür
  Kaynağının doğruluğu
  İçeriğinin bütünlüğü
  Değişmezliği
 • İş süreçlerini hızlandırır (elektronik fatura eko-sistemi)
 • Nakit ve ödeme yönetiminde otomasyon sağlar (alacak/borç)
 • Fatura bilgilerin anında kontrolü ve anlık uyuşmazlık çözümü (uygulama ve sistem yanıtları)
  Vergi numarası
  Fatura no
  Tutar
  Miktar
 • Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata ihtimalinin en aza indirgenmesi (otomasyon/tam entegrasyon)
 • Elektronik arşivleme ile fatura bilgilerine sistem sorgusuyla anında erişim (googlevari)
 • Fatura Gönderen için %57, Alan için %62 maliyet tasarrufu sağlar.

 

e-Fatura Akış Şeması

linkbilgisayar-efatura-akis-semasi

 

 

 e-Fatura İşlem Süreci

linkbilgisayar-efatura-islem-surecilink29