ihracat faturalarında 01.07.2017 tarihinde e-fatura zorunluğu

İhracat ve Tax-Free faturaları da e-Fatura kapsamına alınıyor!

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin dikkatine;

  • e-Fatura sistemine kayıtlı olmalısınız,
  • Düzenleyeceğiniz ihracat faturalarının alıcı bilgileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmalıdır,
  • Düzenlediğiniz faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir,
  • Gümrük sistemine alınan fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 23 haneli bir referans numarası üretilecektir,
  • 23 haneli bu referans numarasına, Gümrük Çıkış Beyannamesi hazırlayan mükellefin erişebilmesi sağlanacaktır,
  • 23 haneli referans numarası ile belge tarihi, gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda beyan edilecektir,